Haciqabul Yumurta

Haciqabul Quşçuluq Fabriki

 Hal-hazırda “Hacıqabul Quşçuluq Şirkəti” MMC adlandırılan təşkilat, kiçik bir müəssisə kimi 06.06.1976-cı il tarixində “Hacıqabul Quşçuluq Fabriki” kimi yaradılmışdır. Həmin illərdə fabrik tam qüvvəsi ilə işləməyə başlayanda, yumurta istehsalı illik 2 000 000 – 2 200 000 ədəd təşkil edirdi. Hal hazırda (2016-2017ci il) “Hacıqabul Quşçuluq Şirkəti”-nin illik istehsalı 500 000 000 ədədə yaxındır.