Yerli quşçuluq məhsullarının ixrac trayektoriyası güclənir